ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ


Διδάσκοντες:

Λέκτορας Φ. Τζαφέρης

Εξάμηνο:

 

Σύγγραμμα:

Ν. Μισυρλής

Εξέταση:

Γραπτή

Εργασίες:

Τρείς (Υποχρεωτικές) 

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εργασία 3

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία


Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τον τύπο:
                ΤΒ = 0.2 * ΒΑ + 0.8 * ΒΓ
όπου ΤΒ = Τελικός βαθμός, ΒΑ = μέσος όρος βαθμών ασκήσεων και ΒΓ = Βαθμός γραπτού.
 

Συγγράμματα


 

Ασκήσεις

Οι εργασίες θα παραδίδονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στο εργαστήριο του Α' Τομέα (κ. Γ. Κουνιά - γραφείο Α7).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή των ασκήσεων είναι να παραδοθούν τα ακόλουθα (κείμενο και δισκέττα) τοποθετημένα σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελλο με τα στοιχεία του φοιτητή.Επιστροφή