Παραλαβή ασκήσεων


Posted by George Kounias on May 28, 1999 at 10:26:50:

Την Πέμπτη 3.6.99 και ώρα 14:00 μπορείτε να παραλάβετε τις ασκήσεις (Παλαιές) των Δομών Δεδομένων.

Αν δεν έλθετε την ανωτέρω ημερομηνία τα ντοσιέ των ασκήσεων θα βγούν στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου για παραλαβή.

Ευχαριστώ
Γ. Κουνιάς