Εισαγωγή στον Προγραμματισμό


Posted by Γιώργος Κουνιάς on October 04, 1999 at 10:47:15:

Για το ανωτέρω μάθημα δίνονται δωρεάν 2 συγγράμματα,
τα οποία μπορείτε να παραλάβεται από τα κατωτέρω βιβλιοπωλεία
μετά το τέλος των δηλώσεων των μαθημάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φοιτητική/αστυνομική σας
ταυτότητα.

Βιβλιοπωλεία - Συγγράμματα:
1) Pasca & Turbo Pascal, Ν. Μισυρλής
Εκδόσεις Συμμετρία, Ι. Θεολόγου 80, Ζωγράφου,
Τηλ. 7710548, ώρες: 8:00-14:00.
2) H Γλώσσα Προγραμματισμού C, Kernigham & Ritchie,
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Στουρνάρα 37,
Τηλ. 5237677, ώρες: 14:00-17:00.