Επιστροφή 1ης άσκησης Αριθμητικής Ανάλυσης Ι !!!


Posted by Γ. Κουνιάς on May 26, 19100 at 02:13:13:

Μπορείτε μέχρι την Παρασκευή 2.6.2000 να παραλάβετε την 1η άσκηση "Αριθμητικής Ανάλυσης Ι" από το γραφείο Α7. Μετά οι εργασίες θα βγούν στο διάδρομο του Τμήματος.