Παραλαβή ασκήσεων!


Posted by Γιώργος Κουνιάς on May 30, 19100 at 03:10:27:

Μπορείτε να παραλαμβάνετε τις ασκήσεις κάθε μαθήματος από την επομένη της ανακοίνωσης της βαθμολογίας. Η παραλαβή των ασκήσεων γίνεται καθημερινά από 10:00-14:00 και για 1 εβδομάδα μόνο από το εργαστήριο του Τομέα Θεωρητικής Πληροφορικής (γραφείο Α7). Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε τις ασκήσεις σας, αυτές θα τοποθετούνται στην είσοδο του κτηρίου (κοντά στις σκάλες) πάνω σε ένα τραπέζι.