Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα + Θεωρία Γράφων


Posted by George Kounias on September 04, 19100 at 01:13:37:

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους των εξετάσεων Ιουνίου, Μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Ζησιμόπουλου την Δευτέρα 4/9/00 & Τετάρτη 6/9/00, ώρες 11:00-19:00.