Εργαστήριο Πληροφορικής


Posted by Γιώργος Κουνιάς on March 22, 19101 at 04:54:39:

Η εξέταση στις εργασίες των μαθημάτων
Δομές Δεδομένων και Αριθμητική Ανάλυση Ι
θα γίνουν στο εργαστήριο του Τμήματος, ως εξής:

Δομές Δεδομένων, την Πέμπτη 5.4.01 και ώρα 12:00-14:00.
Αριθμητική Ανάλυση Ι, την Παρασκευή 6.4.01 και ώρα 14:00-16:00.

Ευχαριστώ