ΝΕΑ Βαθμολογία στις Δομές Δεδομένων


Posted by Γιώργος Κουνιάς on June 11, 19101 at 01:33:43:

Προσοχή, στο μάθημα Δομές Δεδομένων, οι ασκήσεις θα έχουν το 30% της βαθμολογίας (αντί 20%) και η τελική εξέταση το 70% (αντί 80%).