Παράταση στην παράδωση & εξέταση (Εισαγωγή στον προγ/σμό)


Posted by Γιώργος Κουνιάς on November 29, 19101 at 03:18:21:

Η πρώτη άσκηση για το μάθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ" πήρε παράταση μίας εβδομάδας (δηλαδή για τις 10.12.01).