Εξέταση στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ


Posted by Γ. Κουνιάς on December 11, 19101 at 01:47:12:

Η εξέταση/παράδοση της 1ης άσκησης στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ θα γίνει την Πέμπτη 13.12.2001 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
9-10: Α-Κ
10-11: Λ-Ρ
11-12: Σ-Ω