Εξέταση στην 2η άσκηση (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό)


Posted by Γ. Κουνιάς on January 16, 19102 at 01:45:39:

Η εξέταση/παράδοση της 2ης άσκησης στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ θα γίνει την Δευτέρα 21.1.2002 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
9-10: Α-Κ
10-11: Λ-Ρ
11-12: Σ-Ω