Αλλαγή στην εξέταση του μαθήματος "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ"


Posted by Γ. Κουνιάς on January 21, 19102 at 02:39:41:

Το μάθημα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ θα εξεταστεί την Δευτέρα 25/2/2002 και ώρα 18:00-21:00.