Παραταση για την 2η άσκηση στις "ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"


Posted by Γ. Κουνιάς on May 17, 19102 at 05:01:07:

Εχει δοθεί Παράταση στην 2η άσκηση του μαθήματος "ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" για την ΤΡΊΤΗ 4.6.02 και ώρα 15:00-17:00.