Για τις σημειώσεις στην "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ" !!!


Posted by G. Kounias on May 21, 19102 at 03:04:37:

Παραλαβή σημειώσεων στο μάθημα "Πληροφορική ΙΙ" από το γραφείο Ε10 Τρίτη & Πέμπτη και ώρες 11:00-13:00. Προσοχή: Τελευταία ημέρα διάθεσης σημειώσεων: Πέμπτη 30-5-02 και ώρα 11:00-13:00.