Παραλαβή σημειώσεων στο μάθημα "ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"


Posted by Γ. Κουνιάς on May 21, 19102 at 03:58:15:

Προσοχή: Τελευταία ημέρα διάθεσης σημειώσεων στο μάθημα "ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ": Μόνο την Παρασκευή 24.5.02 και ώρα 11:00-14:00.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΝΟ !!!