ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ


 

 

Διδάσκων:

 

 

Καθηγητής Ν. Μισυρλής

Λέκτορας Φ. Τζαφέρης

Εξάμηνο:

Γ' 

Σύγγραμμα:

 

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση,
Σημειώσεις, Ν. Μισυρλής.

Εξέταση:

Γραπτή (80% του τελικού βαθμού)

Εργασίες:

Υποχρεωτικές (20% του τελικού βαθμού) 

 

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εργασία 3

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία


ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α & Ε (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005)

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ

Α

Α – Ξ

Ε

Ο - Ω


Μπορείτε να κατεβάσετε διαφάνειες από το βιβλίο, τα κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 6, Κεφάλαιο 7

 

Μπορείτε να κατεβάσετε σημειώσεις (αρχείο .pdf) των κεφαλαίων 1, 2 και 3:

Σημειώσεις 1-3,

 

Διαφάνειες  (Φ. Τζαφέρης):

Κεφάλαιο 3a,  Κεφάλαιο 3b, Κεφάλαιο 4

 

Διαφάνειες  (Αριθμητική Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων):

Σελίδα 10,  Σελίδα 11, Σελίδα 12, Σελίδα 18, Σελίδα 19

Aλγόριθμος Jacobi (J),  Aλγόριθμος Gauss-Seidel (GS), Aλγόριθμος SOR


Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τον τύπο:
                ΤΒ = 0.2 * ΒΑ + 0.8 * ΒΓ
όπου ΤΒ = Τελικός βαθμός, ΒΑ = μέσος όρος βαθμών ασκήσεων και ΒΓ = Βαθμός γραπτού, εφόσον ΒΓ  >= 5.
 

Συγγράμματα

Για το ανωτέρω μάθημα δίνονται δωρεάν οι σημειώσεις "Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση", Ν. Μισυρλής, τις οποίες μπορείτε να παραλάβετε από το εργαστήριο του Α’ Τομέα (κ. Γ. Κουνιά, γραφείο Ι17). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φοιτητική/αστυνομική σας ταυτότητα. 
 

Εργασίες

  1. Η παράδοση της άσκησης θα γίνει κατόπιν σύντομης εξέτασης στο εργαστήριο του τμήματος.
  2. Η παραλαβή της άσκησης θα γίνει εφόσον:

Α) το πρόγραμμα (ή τμήμα του) εκτελείται και παράγει αποτέλεσμα.

Β) είναι παρόντες υποχρεωτικά και οι δύο φοιτητές που κατασκεύασαν το πρόγραμμα και είναι σε θέση να δώσουν ικανοποιητικές και σύντομες απαντήσεις

     στον εξεταστή.

Γ) υπάρχει δισκέτα εντός του φακέλου, λίστα του κώδικα, δεδομένα και αποτελέσματα καθώς και σύντομο κείμενο με παρατηρήσεις και σχόλια.Επιστροφή