ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Μαθηματικό Τμήμα)


 

Διδάσκων:

Επίκουρος Καθηγητής Θ. Θεοχάρης

Εξάμηνο:

Γ’

Σύγγραμμα:

Δομές Δεδομένων με C, Ν. Μισυρλής.

Διαφάνειες:

Διατίθενται

Εξέταση:

Γραπτή

Εργασία:

Εργασία 2004-2005

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εργασία 3

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία

 


Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα θα βρείτε στο eclass

Συγγράμματα

Το Σύγγραμμα μπορείτε να το παραλάβετε από το εργαστήριο του Τομέα Θεωρητικής Πληροφορικής, γραφείο Ι17, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κτήρια ΤΥΠΑ, την Παρασκευή 12/11/2004, την Τρίτη 16/11/2004 και την Παρασκευή 19/11/2004 και ώρες 15:00-16:00. Μετά κάθε ΤΡΙΤΗ και ώρες 12:00-13:00 ΜΟΝΟΝ.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του Συγγράμματος  είναι η δήλωση μαθημάτων (αντίγραφο) και η  ταυτότητά σας.

Δεν μπορείτε να πάρετε Σύγγραμμα για άλλον/η παρά μόνο για τον εαυτό σας.Επιστροφή