ΓΡΑΦΙΚΑ, ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΟΡΦΟΚΛΑΣΜΑΤΑ


 

Διδάσκοντες:

Δρ. Β. Δρακόπουλος
Δρ. Γ. Παπαϊωάννου

Εξάμηνο:

Γ' 

Ύλη:

Βιβλίο "Γραφικά: Αρχές και Αλγόριθμοι" + Σημειώσεις
Σημειώσεις («Εισαγωγή στη γεωμετρία των μορφοκλασματικών συνόλων»)

Εξέταση:

Γραπτή

Εργασίες:

Μία (υποχρεωτική) εκ των δύο που προσφέρονται.
Η εργασία θα εξεταστεί προφορικά.

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία

 


Προσοχή

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται πλήρως από το βιβλίο και τις σημειώσεις που δίνονται. Για όσους ενδιαφέρονται για ξένη εναλλακτική βιβλιογραφία προτείνεται:

A. Watt, M. Watt
"Advanced Animation and Rendering Techniques:
Theory and Practice"
Addison-Wesley, 1992.

και

«Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals»
Μαθηματική Επιθεώρηση 43, 1995, σελ. 21-48.Επιστροφή