ΓΡΑΦΙΚΑ ΙIΔιδάσκων: Επ. Καθηγητής Θ. Θεοχάρης
Εξάμηνο: E'
Προαπαιτούμενο: Γραφικά Ι
Υλη: Βιβλίο "Γραφικά: Αρχές και Αλγόριθμοι" + Σημειώσεις
Εξέταση: Προφορική
Εργασίες: Μία (Προεραιτική) που θα εξεταστεί προφορικά.
Εργασία Βαθμολογία
Εξετάσεις: Βαθμολογία


Προσοχή

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται πλήρως από το βιβλίο και τις σημειώσεις που δίνονται. Για όσους ενδιαφέρονται για ξένη εναλλακτική βιβλιογραφία προτείνονται:


Επιστροφή