ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ - Λ. ΜΠΟΥΚΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΕΑΡΙΝΟ 1999

ΠΡΟΣΟΧΗ


ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
: 25/5/99 ώρα 13:00

H εργασία θα εξεταστεί προφορικά.

 

2η ΕΡΓΑΣΙΑ: Blitzen: Συνέλιξη-Convolution

 

Θεωρήστε έναν πίνακα ακεραίων 32 x 32. Υλοποιήστε πάνω του την παράλληλη συνέλιξη με το ακόλουθο φίλτρο 3x3:

1 2 1
2 4 2
1 2 1

Με άλλα λόγια ένα στοιχείο του πίνακα A [x, y] γίνεται

( 4 * A [x, y] + 2 * A [x+1, y] + 2 * A [x-1, y] + 2 * A [x, y+1] + 2 * A [x, y-1] +
+ A [x-1, y-1] + A [x+1, y-1] + A [x-1, y+1] + A [x+1, y+1] ) / 16

Σημείωση:
Θεωρήστε ότι για ακραία στοιχεία του πίνακα, οι είσοδοι από γείτονες που δεν υπάρχουν είναι οι τιμές των ίδιων των στοιχείων.Επιστροφή