ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ


 

Διδάσκοντες:

Καθηγητής Ν. Μισυρλής

Εξάμηνο:

B'

Σύγγραμμα:

 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την C,   Ν. Μισυρλής.

Εξέταση:

Γραπτή 

Εργασίες:

2-3 (Προαιρετικές) (1-1,5 μονάδες)

 

Προσοχή: Ο βαθμός των εργασιών προστίθεται στο
βαθμό γραπτής εξέτασης μόνο αν αυτός
είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

 

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εργασία 3

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία

  

   Διαφάνειες:

 

Διατίθενται  (N. Μισυρλή)

 Συγγράμματα - Σημειώσεις

Το Σύγγραμμα μπορείτε να το παραλάβετε μετά το τέλος των δηλώσεων των μαθημάτων από τη γραμματεία του Τομέα (γραφείο Ι17), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το Σύγγραμμα θα μοιράζεται 12:00-14:00 από την Δευτέρα 5.5.2003 μέχρι και την Παρασκευή 9.5.2003 ΜΟΝΟΝ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του Συγγράμματος  είναι η αστυνομική σας ταυτότητα.

Δεν μπορείτε να πάρετε Σύγγραμμα για άλλον/η παρά μόνο για τον εαυτό σας.

 

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2002-2003

Τα κεφάλαια 5, 6, 7 8, 9 από το βιβλία  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την C,   Ν. Μισυρλής

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2003

 

Προσοχή

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή και βαθμολόγηση κάθε ομάδας ασκήσεων είναι οι:

Ι) να παραδοθούν τα ακόλουθα (κείμενο και δισκέττα) τοποθετημένα σε ντοσιέ με τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου).

ΙΙ) Για να θεωρηθεί έγκυρη η παραλαβή των ασκήσεων θα πρέπει να υπογράψετε την κατάσταση παράδοσης των σημειώσεων η οποία θα υπάρχει στη γραμματεία του Τομέα.Επιστροφή