ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Διδάσκων:

Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Ζησιμόπουλος

Εξάμηνο:

Χειμερινό

Σύγγραμμα:

 

Εξέταση:

Γραπτή

Εργασίες:

Τρείς (Υποχρεωτικές) 

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία


Βαθμολογία

α) ασκήσεις

b) 1 αρθρο για μελέτη-ανάλυση (παράδοση 4-5 σελίδες περίληψη, 48h πριν τη παρουσίαση)
c) παρουσίαση (με διαφάνειες ή power point, 15min +  5 λεπτά (ερωτήσεις)
d) παράδοση διαφανειών ή δισκέττας (power point)
e) γραπτή εξέταση 3 ορών
           
telikos vathmos:  a = 20 %, b+c+d = 20 %, e = 60 %)
 

Πλάνο μαθήματος (Ελληνικά)

Πλάνο μαθήματος (Αγγλικά)

Βιβλιογραφία

Slides_1    (σε μορφή .pdf)

Slides_2    (σε μορφή .pdf)

Slides_3    (σε μορφή .pdf)

Slides_4    (σε μορφή .pdf)

 

Ασκήσεις

Οι εργασίες θα παραδίδονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στο εργαστήριο του Α' Τομέα (κ. Γ. Κουνιά - γραφείο Α7).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή των ασκήσεων είναι να υπογραφθεί το ειδικό έντυπο και να παραδοθούν τα ακόλουθα
(κείμενο και δισκέττα) τοποθετημένα σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελλο με τα στοιχεία του φοιτητή.Επιστροφή