ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ


Διδάσκων:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Εμίρης
Εξάμηνο:
XEIMEΡINO
Σύγγραμμα:
Σημειώσεις
Εξέταση:
Γραπτή
Εργασίες:
2 (Υποχρεωτικές)
Εξετάσεις:

Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τον τύπο:  Τελικός βαθμός = 0.6 * ΒΑ + 0.4 * ΒΓ, όπου ΒΑ = μέσος όρος βαθμών ασκήσεων και ΒΓ = Βαθμός γραπτού.

Συγγράμματα και πληροφορίες: Info

Ασκήσεις

Οι εργασίες θα παραδίδονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στο εργαστήριο του Α' Τομέα (κ. Γ. Κουνιά - γραφείο Α7). Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή των ασκήσεων είναι να υπογραφεί το ειδικό έντυπο και να παραδοθούν τα ακόλουθα (κείμενο και δισκέττα) με τα στοιχεία του φοιτητή.
  • Εκφώνηση της άσκησης
  • Ανάλυση - Λύση - Σχόλια
  • Κώδικας (source και exe)
  • Εκτύπωση του source κώδικα
  • Εκτύπωση Αποτελεσμάτων


    Επιστροφή