ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


Διδάσκων:

Ι. Εμίρης

Εξάμηνο:

Ζ’ 

Σύγγραμμα:

Σημειώσεις

Εξέταση:

Γραπτή

Εργασίες:

Μία (Υποχρεωτική) 

Εργασία

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία


Για πιο πολλές πληροφορίες στο μάθημα πατήστε εδώ


Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τον τύπο:
                ΤΒ = 0.6 * ΒΓ + 0.4 * ΒΕ ,
όπου ΤΒ = Τελικός βαθμός, ΒΓ = Βαθμός γραπτού και ΒE = βαθμός εργασίας.

Ύλη (ελληνικά & αγγλικά)

Κυρτότητα, τριγωνοποίηση, σάρωση, διαμερισμός και εντοπισμός σημείου. Διαγράμματα Voronoi και Delaunay. Προβλήματα τομών και ορατότητας. Πρόσφατες εξελίξεις χρησιμοποιώντας τυχαίες μεθόδους δειγματοληψίας. Ταίριασμα μορφής, γειτνίαση και προβλήματα πλησιέστερης γειτονίας, σχεδίαση κίνησης και εξακρίβωση σύγκρουσης. Επίδραση αριθμητικών αποτελεσμάτων σε γεωμετρικούς υπολογισμούς. Εφαρμογές στη σχεδίαση κίνησης, προεπεξεργασία ορατότητας, αναγνώριση βασισμένη σε πρότυπα και ΓΣΠ. Προαπαιτείται η ανάγνωση της βιβλιογραφίας και μία παρουσίαση ή μια μελέτη.

 

Convexity, triangulation, sweeping, partitioning, and point location. Voronoi and Delaunay diagrams. Intersection and visibility problems. Recent developments using random sampling methods. Shape matching, proximity and nearest-neighbor problems, motion planning, and collision detection. Impact of numerical issues in geometric computation. Applications to motion planning, visibility preprocessing, model-based recognition, and GIS. Readings from the literature and a presentation or a project required.